Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät kaikkiin nuorisoasteen perustutkintoihin. Näytöllä tarkoitetaan koulutuksen aikana työelämän kanssa järjestettävää työtilannetta tai työprosessia, jossa opiskelija osoittaa saavuttaneensa ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.