Laatukäsikirja

Laatujärjestelmä

Ammatillisen koulutuksen palvelualueen toimintajärjestelmä rakentuu suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja parantamisesta.

Suunnitteluun kuuluu tavoitteiden asettaminen strategisen ja operatiivisen sopimuksen avulla sekä muu toiminnan suunnittelu, esim. lukuvuosisuunnittelu. Lisäksi kaikki kehittämisen suunnittelu, esim. hankesuunnittelu, kuuluu tähän osioon.

Toteutuksessa kuvataan toiminta. Toimitaan sovittujen, johtoryhmän hyväksymien toimintaohjeiden ja suunnitelmien mukaan.

Arviointi sisältää säännöllisesti toteutettavat arvioinnit: mm. sisäiset auditoinnit, navigoinnit sekä vuosittain toistuvat kyselyt ja palautteet. Tässä osiossa kuvataan myös mittarit.

Parantaminen tapahtuu huomioiden arviointi-, palaute- ja tulostieto ja niistä tehdyt johtopäätökset. Näiden perusteella tehdään muutoksia toimintaan ja tavoitteisiin.