Koulutusta aikuisille maahanmuuttajille

Käyntiosoite: 
Lemminkäisenkatu 14-18 C, (DataCity), hissillä 2. kerrokseen, huone 2261.
20500 Turku

Puhelin:

Asiakaspalvelu (ajanvaraus) (02) 2633 4777
Ohjaus- ja hakupalvelut, toimisto 040 186 5208
Sähköposti: 
ohjaushaku@turku.fi

Aukioloajat

Asiakaspalvelu

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole.

Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian.

Koulutusta järjestetään Lemminkäisenkadun koulutalossa.

Täältä voit katsoa tiedot seuraavasta koulutuksesta ja täyttää hakulomakkeen.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

  • Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille ja aikuisille, joiden tavoitteena on hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto.
  • Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.
  • Koulutus on maksuton. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian. Koulumatkat ja oppikirjat opiskelija maksaa itse. Opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea.
  • Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

Täältä voit katsoa tiedot seuraavasta koulutuksesta ja täyttää hakulomakkeen.

Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille

Turun ammatti-instituutissa on joitakin ammatillisia koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi osa linja-autonkuljettajakoulutuksista. Koulutuksissa on ammatillisen koulutuksen lisänä suomen kielen opetusta. 

Täältä voit katsoa tiedot seuraavasta koulutuksesta ja täyttää hakulomakkeen.

Voit hakea myös kaikkiin muihin tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Suomen kielen taito on oltava opintoihin riittävä, sillä kaikki opetus tapahtuu suomeksi.

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat kielitaitotutkintoja aikuisille. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista käytännön tilanteissa, joissa puhutaan, kirjoitetaan, luetaan tai kuunnellaan jotakin vierasta kieltä, joko Suomessa tai ulkomailla.

Suomen kansalaisuuden saamiseen tarvitaan vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Todistuksen tästä kielitaidosta saa suorittamalla yleisen kielitutkinnon keskitason testin. Todistuksessa on arvio puheen ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osaamisesta. Kansalaisuushakemusta varten vähintään 2 osakokeesta tulee saada taitotaso 3.

Turun ammatti-instituutti järjestää myös suomen kielen keskitason testiin valmistavaa iltakoulutusta (yhteensä 5 iltaa).