Internationell verksamhet

Internationell koordinator

Helena Mikkola (helena.mikkola@turku.fi)
tfn 050 518 5815

Målet för Åbo yrkesinstituts internationella verksamhet är att ge de studerande beredskap att övergå till det internationella arbetslivet eller att komplettera studierna utomlands. Den regionala tyngdpunkten för Åbo yrkesinstituts internationella verksamhet är de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Island). De internationella samarbetsparterna kan variera från år till år.

Som studerande kan du delta i den internationella verksamheten genom att delta i utbytet av studerande, olika projekt eller verka som internationell tutorstuderande för någon utländsk studerande som kommer till oss. Fråga om mer information om den internationella verksamheten, inlärning i arbetet utomlands och finansieringsmöjligheterna!

Här i vårt skolhus på Klockringaregatan är den person du i första hand kan kontakta i ärenden som gäller t.ex. IIA perioder utomlands Eija Laine.

 

Internationell koordinator

Helena Mikkola (helena.mikkola@turku.fi)
tfn 050 518 5815