Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, 12.8.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 24.5.2019. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen (sis. lähtötasotestin ja haastattelun). Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Kohderyhmä

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole. Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja.

Sisältö

Alkuvaihe
Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutus voi alkaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksella. Kielitaitotaso 0-A1.3. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Päättövaihe
Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen koko oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Jos ryhmissä on tilaa, koulutuksesta voi suorittaa myös vain osia. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja, selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia sekä tutustua työelämään ja sen vaatimuksiin tutustumisjaksoilla (TET). Kielitaitovaatimus A2.1. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta (46 kurssia).

Hinta ja tuet

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Koulupäivän aikana tarjotaan maksuton ateria. Koulumatkat opiskelija maksaa itse.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 14-18 C, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintatilaisuus pidetään 3.-4.6.2019, tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu.
  • Opiskelijavalinta tehdään lähtötasotestien ja haastattelujen perusteella.
  • Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Lisätietoja koulutuksesta

Ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 040 621 3152 tai kaisu-leena.nikkanen@turku.fi

Asiasanat: