Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Koulutukseen hakeutuminen:

Tällä hetkellä ei ole vapaita paikkoja. Lisätietoja voit kysyä ohjaajalta: Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 040 621 3152 tai kaisu-leena.nikkanen@turku.fi

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Kohderyhmä

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole. Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja.

Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.

Sisältö

Alkuvaihe
Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutus voi alkaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksella. Kielitaitotaso 0-A1.3.

Päättövaihe
Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen koko oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Jos ryhmissä on tilaa, koulutuksesta voi suorittaa myös vain osia. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja, selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia sekä tutustua työelämään ja sen vaatimuksiin tutustumisjaksoilla (TET). Kielitaitovaatimus A2.1. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta (46 kurssia).

Hinta ja tuet

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Koulupäivän aikana tarjotaan maksuton ateria. Koulumatkat opiskelija maksaa itse. Koulutus voi olla joko päätoimista tai sivutoimista opiskelua.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 14-18 C, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 040 621 3152 tai kaisu-leena.nikkanen@turku.fi
Opinto-ohjaaja Auli Tirkkonen, puh. 044 907 3716 tai auli.tirkkonen@turku.fi

Asiasanat: