Dieettikokki, erityisruokavaliopalvelujen EAT, 4.9.2019 alk., ilta- tai oppisopimus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 24.7.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun.

Hae tästä: dieettikokki

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Täytä myös hakulomake.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on dieettikokki. Tutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina. Dieettikokki hallitsee kokin ammatissa vaadittavat työtehtävät ja pystyy toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisia ruokapalveluita tuottavissa valmistuskeittiöissä erityisruokavalioiden valmistukseen painottuvissa tehtävissä.

Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla iltakoulutukseen tai solmimalla oppisopimuksen.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutuksen kesto 4.9.2019-30.9.2020.
  • Opiskelu muodostuu lähiopetuksesta iltaisin 2-3 kertaa kuukaudessa.
  • Lisäksi hyödynnämme etäopiskelua, verkko-opiskelua sekä käytännön harjoituksia.

Valintaperusteet

  • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse.
  • Soveltuvuus alalle: Koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta hankittu vankka alan ammattitaito.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa, jossa tutkinnon perusteissa määritetty ammattitaito tulee osoitetuksi todellisissa työtehtävissä.

Sisältö

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista niin, että osaamispisteitä tulee vähintään 160 osp.

Pakollinen tutkinnon osa:
1. Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

Dieettikokki hallitsee kokin ammatissa vaadittavat työtehtävät ja pystyy toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisia ruokapalveluita tuottavissa valmistuskeittiöissä erityisruokavalioiden valmistukseen painottuvissa tehtävissä.

Valinnaiset tutkinnon osat:
2. Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
3. Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
4. Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
5. Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä
6. Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen
7. Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Yksi valinnainen tulee valita kohdista 2-5 ja loput valinnaisista voi valita kohdista 2-7. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.


Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Monimuotokoulutus: Koulutuksen hinta on 300 euroa. Opinnot eivät ole päätoimisia, joten ne eivät oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

Oppisopimuskoulutus: Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja. Kysy lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Lea Veijalainen, puh. 040 124 5288 tai lea.veijalainen@turku.fi
Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30