Ilmanvaihtoasentajan koulutus, 11.3.2019 alkaen, työvoimakoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 20.2.2019. 

Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen kautta. Koulutuksen hakunumero on 683419.

Hae tästä: www.te-palvelut.fi

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet ilmanvaihtoasentajan alalta siten, että opiskelija selviytyy alan perustehtävistä.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutus kestää n. 10 kk. Opetus tapahtuu päivisin. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Valintaperusteet

 • Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti talotekniikka-alalle soveltuville ja IV-alasta kiinnostuneille Turun seudulla asuville työttömille ja työttömyysuhan alaisille
 • Soveltuvuus alalle: mm. opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila
 • Motivaatio
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun: Suomen kielen taito tulee olla riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen

Sisältö

Koulutuksen sisältö mukailee talotekniikan perustutkinnon ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan perusteita.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen IV-alan perustiedot ja -taidot, jotka parantavat opiskelijan opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja hän osaa:

 • lukea ja tulkita ilmanvaihtopiirrustuksia
 • tehdä tavallisimmat IV-järjestelmissä tarvittavat mittaukset
 • paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
 • tehdä IV-koneeseen perus- ja vuosihuollot sekä niihin liittyvät työt
 • ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • käyttää turvallisesti asennuksissa ja ohutlevytöissä käytettäviä alan perustyökaluja ja työvälineitä
 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennustyöt
 • suunnitella ja tehdä omassa työssään tarvittavia tavanomaisia ohutlevytöitä piirustuksien ja työselityksen avulla

Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen IV-alan perustiedot ja -taidot.

Näiden lisäksi koulutukseen sisältyy työnhakuvalmennusta, tietotekniikkaa, työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökorttikoulutukset sekä työssäoppimista alan työpaikoilla.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa talotekniikan perustutkinnon tutkinnon osia (1-3 kpl) seuraavista:

 • IV-koneiden huoltaminen
 • ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
 • ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
 • ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta. Koulutukseen hakeutuvan on kuitenkin hyvä varautua koulutuksen aikana suoritettavien työelämän lupakorttien korttimaksuihin, jotka ovat 10–20 €/kortti.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista

 • Jos olet ollut alaan liittyvässä työharjoittelussa/ työelämävalmennuksessa tai työkokeilussa, muista mainita se erikseen hakemuksessa.
 • Kurssihakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. työ- tai muu koulutuspaikka).
 • Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään 5.3.2019.
 • Seuraa valintojen etenemistä te-palveluiden Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Matti Eskelin, puh. 044 907 3951 tai matti.eskelin@turku.fi
Tiimivastaava Juha Nieminen, puh. 044 907 3940 tai juha.p.nieminen@turku.fi