Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 19.8.2019 alk., päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 26.7.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoidon osaamisalan suorittanut henkilö toimii kiinteistönhoidon palvelualalla. Hän osaa toimia erilaisissa asiakaskohteissa kiinteistönhoitajan työtehtävissä kiinteistön ylläpitotoimenpiteissä sekä asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta.
  • Koulutuksen kesto noin 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle: Alan vaatima terveys ja toimintakyky. Ajokortti katsotaan eduksi.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Suomen kielen taito on oltava riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen.

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoito ja valvonta sekä kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen. Lisäksi valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee työvaatteiden, -jalkineiden ja oppikirjan hankinnasta sekä korttikoulutusten korteista.

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Hakijat kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään viikolla 32.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Pekka Pirinen, puh. 044 907 3955 tai pekka.pirinen@turku.fi
Opinto-ohjaaja Milla Lindström, puh. 040 186 2405 tai milla.lindström@turku.fi