Kokki/tarjoilija, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 2.9.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 31.7.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: kokki/tarjoilija

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on palveluhenkinen, vastuullinen, oma-aloitteinen, luotettava ja yhteistyökykyinen työntekijä.

Kokin osaaminen painottuu maukkaan, ravitsevan ja terveellisen ruoan valmistamiseen, hygieniaosaamiseen ja kestävään toimintatapaan sekä elintarvike- ja erityisruokavalio-osaamiseen.

Tarjoilijan osaaminen painottuu ruokien ja juomien myyntiin ja tarjoiluun, asiakastilojen kunnostamiseen ja tuotteiden esille laittoon sekä suomalaisten ja ulkomaisten asiakkaiden palvelemiseen.

Hakijalta edellytetään ylipppilastutkintoa tai muuta aikaisempaa toisen asteen tutkintoa tai vastaavaa osaamista.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta.
  • Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

  • Hakijalta edellytetään ylioppilastutkintoa tai muuta aikaisempaa toisen asteen tutkintoa tai vastaavaa osaamista.
  • Soveltuvuus alalle: Soveltuvuus asiakaspalveluun ja tiimityöhön ja valmiudet asiakaspalvelussa ja työpaikalla tarvittavan kielitaidon hankkimiseen. Valmiudet palvella asiakkaita hygienia- ja laatuvaatimusten mukaisesti
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Valmius alan työaikojen noudattamiseen, riittävät opiskelutaidot ja sitoutuminen sekä koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen edellyttämä kielitaito.

Sisältö

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Valittavissa on joko asiakaspalvelun (tarjoilija) tai ruokapalvelun (kokki) osaamisala. Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, ravitsemispalveluissa toimiminen sekä kaksi osaamisalan pakollista tutkinnon osaa. Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee työvaatteiden, -jalkineiden ja mahdollisten työvälineiden hankkimisesta ja mahdollisista viranomaismaksuista (esim. hygieniapassi).

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintahaastattelut järjestetään viikoilla 32-33, haastatteluun lähetetään erillinen kutsu.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi