Lääketeknikko, lääkealan perustutkinto, oppisopimus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Lääketeknikot toimivat apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja lääketeollisuudessa. Apteekeissa he tekevät muun muassa toimistotöitä sekä varastonhoitoon liittyviä töitä. Lääkealalla työskentely edellyttää tarkkuutta ja apteekkityössä palvelualttiutta.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutus alkaa keväällä 2019.
  • Vuonna 2019 lähiopetusviikot: vko 4-5, 13-14, 38-39, 47-48
  • Vuonna 2020 lähiopetusviikot: vk 4-5, 12-13, 32-33 ja 47-48.
  • Viimeinen lähiopetuspäivä on 27.11.2020.

Lähiopetusta on kahden viikon jaksoissa kaksi kertaa lukukaudessa (neljä kahden viikon jaksoa vuodessa). Koulupäivät ovat yleensä klo 8.15-15.45. Päivien määrä vaihtelee suunnitelmasi mukaan.

Valintaperusteet

  • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse.
  • Soveltuvuus alalle: Tarkkuus, vastuullisuus, riittävä fyysinen toimintakyky, henkinen tasapaino ja kyky olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Sisältö

Lääkealan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Lääkealan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa: lääkealan logistiikka, tietotekniikan hallinta sekä apteekkityö tai sairaala-apteekkityö tai lääketeollisuustyö. Lisäksi on tarjolla vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa www.eperusteet.opintopolku.fi.

Lääkealalla työskentely edellyttää tarkkuutta.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja. Kysy tukimahdollisuuksista lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, puh. puh. 040 186 2547 tai susanna.talvitie@turku.fi
Opettaja Päivi Pylkäs, puh. 044 907 3136 tai paivi.pylkas@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30