Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 12.8.2019–30.5.2021, työvoimakoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 30.4.2019. 

Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen kautta. Koulutuksen hakunumero on 684074. Katso lisätietoja valintatilaisuudesta.

Hae tästä: www.te-palvelut.fi

Koulutuksen osaamisala on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

Koulutuksen kesto ja toteutus

 • Koulutuksen kesto 12.8.2019–30.5.2021.
 • Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan työvuorojen mukaisesti.

Valintaperusteet

 • Hakijan tulee olla työtön tai työttömyysuhan alainen työnhakija
 • Osallistuminen valintatilaisuuteen, hyväksytty tulos valintatesteistä
 • Soveltuvuus alalle: mm. aiemmat kokemukset alalta, persoona, fyysinen ja psyykkinen terveys (SORA-lainsäädäntö)
 • Motivaatio: aktiivinen ote opiskeluun ja oma-aloitteisuus
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun: mm. opiskelutaidot, sitoutumisvalmius

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon kuuluu neljä pakollista tutkinnon osaa sekä yksi valinnainen tutkinnon osa. Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa on kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Muut pakolliset tutkinnon osat määräytyvät osaamisalavaihtoehdon mukaan. Koulutuksen osaamisala on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja voi tulla materiaaleista ja tarvikkeista. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista

 • Jos olet ollut alaan liittyvässä työharjoittelussa/ työelämävalmennuksessa tai työkokeilussa, muista mainita se erikseen hakemuksessa.
 • Kurssihakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman pätevää syytä (esim. työ- tai muu koulutuspaikka).
 • Seuraa valintojen etenemistä TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta

Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Lisätietoja valintatilaisuudesta

 • Kaikille hakijoille pakollinen valintatilaisuus on keskiviikkona 15.5.2019 klo 14–16 (Uudenmaatie 43, D-sisäänkäynti, 4. kerros, auditorio). Huom. Tilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua.
 • Tilaisuudessa informoidaan tutkinnon suorittamisesta ja opiskelusta sekä tehdään opiskelutaitojen testejä.
 • Haastatteluun lähetetään erillinen kutsu, jossa ohjeistetaan ennakkotehtävät. Haastattelut ovat viikolla 23.
 • Huom. Vieraskielisiä hakijoita pyydetään tuomaan haastatteluun todistus suomen kielen taidosta: yleisen kielitutkinnon keskitaso, B2-tason kielitaito tai todistus suomenkielisestä tutkinnosta.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Maria Kumpuoja, 040 1924487 tai maria.kumpuoja@turku.fi