Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, oppisopimus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tervetuloa sosiaali - ja terveysalan jatkuvan haun yleisinfoon keskiviikkona 27.2.2019 klo 16-18 (os. Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, 4. kerros, auditorio).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, suunhoidon, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Seuraava ryhmä alkaa 14.8.2019
  • Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opiskelijan tarkempi opintojen sisältö ja aikataulu muodostuu.
  • Koulutuksen kesto n. 2 vuotta.

Valintaperusteet

  • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse.
  • Soveltuvuus alalle
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon kuuluu neljä pakollista tutkinnon osaa sekä yksi valinnainen tutkinnon osa. Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa on kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Muut pakolliset tutkinnon osat määräytyvät osaamisalavaihtoehdon mukaan. Osaamisalavaihtoehdot ovat mm. sairaanhoidon ja huolenpidon, suunhoidon tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa www.eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Oppisopimusopiskelija on sivutoiminen opiskelija, joten opiskelu ei oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin. Kysy tukimahdollisuuksista lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Maria Kumpuoja, puh. 040 1924487 tai maria.kumpuoja@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30