Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 30.9.2019 alkaen, päivä- ja iltapäiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 14.4.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: lähihoitaja

Tervetuloa sosiaali - ja terveysalan jatkuvan haun yleisinfoon keskiviikkona 27.2.2019 klo 16-18 (os. Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, 4. kerros, auditorio).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, suunhoidon, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Syyskuussa 2019 alkaa kaksi eri ryhmää, joihin haetaan samalla lomakkeella. Koulutus toteutetaan kahdessa erilaisessa ryhmässä. Soveltuva ryhmä selvitetään henkilökohtaisessa haastattelussa:

 1. Päiväkoulutus, jossa lähiopetus on klo 8−16 välisenä aikana.
 2. Iltapäiväkoulutus, jossa ensimmäisenä vuonna lähiopetus on klo 12−18 ja toisena vuonna klo 8−16 välisenä aikana.

Opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

 • Osallistuminen valintatilaisuuteen, hyväksytty tulos valintatesteistä, ennakkotehtävät
 • Soveltuvuus alalle: mm. aiemmat kokemukset alalta, persoona, fyysinen ja psyykkinen terveys (SORA-lainsäädäntö)
 • Motivaatio: aktiivinen ote opiskeluun ja oma-aloitteisuus
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun: mm. opiskelutaidot, sitoutumisvalmius

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon kuuluu neljä pakollista tutkinnon osaa sekä yksi valinnainen tutkinnon osa. Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa on kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Muut pakolliset tutkinnon osat määräytyvät osaamisalavaihtoehdon mukaan. Osaamisalavaihtoehdot ovat mm. sairaanhoidon ja huolenpidon, suunhoidon tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa www.eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse tarvittavan oppimateriaalin. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELA:n opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Pakollinen valintatilaisuus on tiistaina 16.4.2019 klo 16.30–18.30 (Uudenmaatie 43, D-sisäänkäynti, 4. kerros, auditorio). Huom. Tilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua.
 • Tilaisuudessa informoidaan tutkinnon suorittamisesta ja opiskelusta sekä tehdään opiskelutaitojen testejä.
 • Haastatteluun lähetetään erillinen kutsu, jossa ohjeistetaan ennakkotehtävät. Haastattelut ovat viikolla 18–20.
 • Huom. Vieraskielisiä hakijoita pyydetään tuomaan haastatteluun todistus suomen kielen taidosta: yleisen kielitutkinnon keskitaso, B2-tason kielitaito tai todistus suomenkielisestä tutkinnosta.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Susanna Talvitie, puh. 040 186 2547 tai susanna.talvitie@turku.fi
Tiimivastaava Maria Kumpuoja, puh 040 192 4487 tai maria.kumpuoja@turku.fi