Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot, 12.8.2019 alk., päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Haku avoinna toistaiseksi. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Muutamia vapaita paikkoja elokuussa 2019 alkavaan lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopintoihin.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan työvuorojen mukaisesti. Koulutuksen kesto on noin yksi lukuvuosi.

Sinulle, joka olet valmis lähihoitaja ja haluat syventää ammatillista osaamistasi toisen osaamisalan opinnoilla! Tai sinulle, joka olet suorittanut jo sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat (1.8.2018 voimaan tulleilla perusteilla).

Valintaperusteet

  • Hakijalla tulee olla suoritettuna koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai tutkinnon pakolliset tutkinnon osat (1.8.2018 voimaan tulleilla perusteilla)
  • Soveltuvuus alalle: mm. fyysinen ja psyykkinen terveys (SORA-lainsäädäntö)
  • Motivaatio: aktiivinen ote opiskeluun ja oma-aloitteisuus
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: mm. opiskelutaidot, sitoutumisvalmius

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan tutkinnon osat:

Tutustu tutkinnon osiin tarkemmin klikkaamalla tutkinnon osan nimeä.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon osien suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse tarvittavan oppimateriaalin. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELA:n opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintahaastattelut pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Haastatteluun lähetetään erillinen kutsu.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Tiimivastaava Maarit Tuusvuori, puh. 050 527 8257 tai maarit.tuusvuori@turku.fi