Linja-autonkuljettaja, logistiikan perustutkinto, 9.9.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 25.8.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: linja-autonkuljettaja

Haluatko saada hyvän koulutuspohjan henkilöliikenteen työtehtävissä? Logistiikan perustutkinto mahdollistaa myös jatko-opinnot esim. ammattikorkeakoulussa. Koulutus painottuu Turun paikallis- ja seutuliikenteen (Föli) osaamiseen.

Koulutuksen kesto ja toteutus

 Huom. Koulutuksella on kaksi aloituspäivää.

 • 9.9.2019 alkaen, B-luokan ajo-oikeuden omaavat,
 • 21.10.2019 alkaen, C-luokan ajo-oikeuden omaavat

Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutusta voi tapahtua myös iltaisin. Koulutuksen kesto on 1-2 vuotta henkilökohtaisen koulutus-suunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

 • Vähintään B-luokan ajo-oikeus
 • Ikä vähintään 23 vuotta
 • Soveltuvuus alalle: mm. terveys, nuhteettomuus liikenteessä
 • Motivaatio
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun: Suomen kielen taito on oltava riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen.

Sisältö

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tämä koulutus suuntautuu kuljetusalan osaamisalaan, linja-autonkuljettaja. Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa: kuljetusalan perustason ammattipätevyys, linja-auton tavarankuljetusten hallinta sekä linja-autokuljetukset. Lisäksi valitaan neljä valinnaista tutkinnon osaa oppilaitoksen tarjoamista vaihtoehdoista. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on maksutonta lukuun ottamatta ajokorttiin sekä kuljettajan ammattipätevyyteen liittyviä viranomaiskuluja (myös valokuvat, lääkärikulut sekä tarvittaessa digipiirturikortti), jotka ovat 350 - 500 euroa.

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELA:n opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Logistiikan koulutuskeskus
 Kuormakatu 17, 20380 Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Valintahaastattelut pidetään 29-30.8.2019. Haastatteluihin lähetetään erillinen kutsu.
 • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista.
 • Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille

Huom. Haastatteluun on tuotava mukana ajokorttivalvontatiedot sekä työ- ja opiskelutodistukset. Ajokortin valvontatiedot on oltava alle 2 kuukautta vanhat. Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen ilmaiseksi Traficom sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on virallinen asiakirja. Se voi olla tulostettu värillisenä tai mustavalkoisena. Lomake löytyy sähköisena osoitteesta asiointi.trafi.fi TAI www.suomi.fi.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Ismo Laine, puh. 050 564 1603 tai ismo.laine@turku.fi