Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto, 11.9.2019 alkaen

Koulutukseen hakeutuminen:

Haku on avoinna toistaiseksi.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen lomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen.

Hae tästä: majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyö

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Täytä myös hakulomake.

Koulutus on tarkoitettu alan ammattilaisille, jotka haluavat toimia tai jo toimivat esimiestehtävissä. Koulutuksen avulla kehität osaamistasi ja saat valmiudet suorittaa erikoisammattitutkinto työn ohella! Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Voit hakeutua koulutukseen joko solmimalla oppisopimuksen tai hakeutumalla omaehtoisena opiskelijana suoraan oppilaitokseen.

Koulutuksen kesto ja toteutus

 • Aloitus syyskuussa 2019.
 • Koulutus koostuu lähi-, etä- ja verkko-opinnoista. Lähiopetusta on keskimäärin 2 krt/kk.
 • Koulutuksen kesto 1-1,5 vuotta.

Valintaperusteet

 • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse.
 • Soveltuvuus alalle: koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta hankittu vankka alan ammattitaito
 • Motivaatio
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun: Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa, jossa tutkinnon perusteissa määritetty ammattitaito tulee osoitetuksi todellisissa esimiehen työtehtävissä.

Sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta (päivittäisten toimintojen ohjaaminen, esimiehenä toimiminen sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen) ja yhdestä valinnaisesta osasta. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa www.eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Monimuotokoulutus: Koulutuksen hinta on 300 euroa. Omaehtoinen koulutus on sivutoimista, joten se ei oikeuta tukiin.

Oppisopimuskoulutus: Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Oppisopimusopiskelija on sivutoiminen opiskelija, joten opiskelu ei oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin. Kysy tukimahdollisuuksista lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Valintahaastattelut on toukokuussa 2019, kutsut haastatteluun lähetetään sähköpostilla.
 • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista.
 • Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30