Matka-asiantuntija, matkailualan perustutkinto, 2.9.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaikaa on jatkettu. Haku päättyy 3.6.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintatilaisuuteen ja haastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: matka-asiantuntija

Matkailualan perustutkinnon (matka-asiantuntija) suoritettuasi osaat toimia matkailualan myynnin tai majoituksen asiakaspalvelun työtehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka-tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä, myynti- ja neuvontapisteissä tai majoituspalveluissa.

Perustutkinnon suorittanut on palveluhenkinen, vastuullinen, oma-aloitteinen, luotettava ja yhteistyökykyinen työntekijä. Matka-asiantuntijan osaaminen painottuu matkailualan kotimaiseen ja kansainväliseen asiakaspalveluun, matkapalvelujen myyntiin sekä matkailupalvelujen markkinointiviestintään, opastuspalveluihin ja majoituspalveluiden asiakaspalveluun.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta.
  • Koulutuksen kesto on n. 2 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

  • Hakijalta edellytetään ylioppilastutkintoa tai muuta aikaisempaa toisen asteen tutkintoa tai vastaavaa osaamista.
  • Soveltuvuus alalle: Soveltuvuus asiakaspalveluun ja tiimityöhön ja valmiudet asiakaspalvelussa ja työpaikalla tarvittavan kielitaidon hankkimiseen. Valmiudet palvella asiakkaita hygienia- ja laatuvaatimusten mukaisesti
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Valmius alan työaikojen noudattamiseen, riittävät opiskelutaidot ja sitoutuminen sekä koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen edellyttämä kielitaito.

Sisältö

Matkailualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tämä koulutus suuntautuu matkapalvelujen myynnin osaamisalaan. Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, matkailualan asiakaspalvelu ja osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, matkapalvelujen myynti sekä lisäksi valinnaisia tutkinnon osia. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee työvaatteiden ja -jalkineiden hankkimisesta, opintoihin liittyvien tutustumiskäyntien kuluista sekä mahdollisista viranomaismaksuista (esim. hygieniapassi ja EA1-kortti).

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 18 D, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Pakollinen valintatilaisuus on torstaina 6.6.2019 klo 12.00.
  • Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu sähköpostilla.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Tarja Aaltonen, puh. 044 907 3925 tai tarja.aaltonen@turku.fi
Opinto-ohjaaja Maria Kallio, puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi