Perustason ensihoitaja, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, 12.8.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 17.3.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen infotilaisuuteen ja pääsykokeeseen.Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: perustason ensihoitaja

Valmistumisen jälkeen perustason ensihoitaja voi työskennellä sairaankuljetuksessa tai erilaisissa hoitolaitoksissa esimerkiksi sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai teho-osastolla. Tutkinnon suorittanut rekisteröidään lähihoitajana, jolloin hän on oikeutettu tekemään myös lähihoitajan vaatimustason työtehtäviä esim. kotihoidossa.

Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden hakeutua myös jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutus kestää 2,5-3 vuotta. Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, minkä mukaan opiskelu etenee. Tämän johdosta opiskeluaika voi vaihdella.

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle: mm. fyysinen ja psyykkinen terveys (SORA-lainsäädäntö)
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: mm. riittävät opiskelutaidot, sitoutumisvalmius

Sisältö

Perustason ensihoitajan tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä, tutkinto sisältää erilaisia tutkinnon osia. Pakollisiin tutkinnon osiin kuuluu terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Perusopintojen jälkeen alkaa osaamisalaopinnot, jotka sisältävät seuraavat tutkinnon osat: ensihoidossa toimiminen, akuuttihoitotyössä toimiminen sekä yksi valinnainen tutkinnon osa (esim. immobilisaatiohoidon toteuttaminen tai perioperatiivinen hoito). Näiden kahden kokonaisuuden lisäksi opiskelijalle kuuluu yhteinen tutkinnon osa, joka koostuu esimerkiksi äidinkielestä, vieraista kielistä, matematiikasta jne. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa www.eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee esim. opiskelumateriaalista ja työvälineistä. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Uudenmaantie 43, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Kaikki hakijat kutsutaan pakolliseen infotilaisuuteen, joka pidetään 17.4.2019 klo 16.30 alkaen.
  • Infossa hakijalle annetaan pääsykoeaika. Pääsykokeet pidetään 3.-5.6.2019.
  • Hakijoiden tulee osallistua sekä infotilaisuuteen, että pääsykokeeseen.
  • Huom. Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta. Koulutuksen järjestäjällä on määrätyissä tilanteissa opintojen aikana oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja koulutuksesta

Lehtori Vesa Pöntinen, puh. 044 907 3779 tai vesa.pontinen@turku.fi