Prosessinhoitaja, prosessiteollisuuden perustutkinto, 14.10.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 13.9.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla valintahaastatteluun sekä mahdollisiin valintatesteihin (alakohtaisia tehtäviä). Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: Prosessinhoitaja

Prosessinhoitajan työtehtävät sisältävät erilaisten tuotteiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Tehtäviin voi kuulua lisäksi prosessin käytön-ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käyttäjäkunnossapitoa. Prosessinhoitaja erikoistuu biotekniikan, kemianteollisuuden, metallin jalostuksen, paperiteollisuuden tai valimoteollisuuden osaamisalaan.

Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutus alkaa 14.10.2019.
  • Opinnot toteutetaan päiväkoulutuksena, jossa lähiopetusta on kello 8-16 välisenä aikana 4-5 päivää viikossa.
  • Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
  • Koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle: mm. ammatissa vaadittava terveydentila ja toimintakyky sekä valmius alantyöaikojen noudattamiseen. Korkeanpaikan pelko, astma, epilepsia ja liuotin/kemikaaliallergia voi rajoittaa työllistymistä. Työkokemus teollisuudesta on eduksi.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: mm. valintatestin tulos, riittävät opiskelutaidot, sitoutuminen sekä hyvä suomenkielen taito

Sisältö

Prosessiteollisuuden perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon kuuluu kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa (tuotantoprosessien käynnissäpito sekä tuotantoprosessien hallinta ja prosessien ohjaaminen), sekä yksi pakollinen tutkinnon osa määräytyy osaamisalavaihtoehdon mukaan. Lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Prosessinhoitajan työtehtävät sisältävät erilaisten tuotteiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse tarvittavan oppimateriaalin. Lisäksi kuluja tulee erilaisista korttimaksuista (esim. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja tulityökortti).

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Kukkulakuja 3, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Haastattelut ja mahdolliset valintatestit pidetään kahdessa erässä, keväällä 23–24.5.2019 ja syksyllä 19–20.9.2019 Juhannuskukkulan koulutalolla.
  • Tilaisuuteen lähetetään kutsu sähköpostitse.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, puh. 044 907 3982 tai maarit.vahti@turku.fi
Opettaja Jari Kurppa, puh. 044 907 3956 tai jari.kurppa@turku.fi