Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto, oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän osaa vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueensa toiminnan kannattavuutta.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Aloitus sopimuksen mukaan.
  • Lähiopetusta on n. 2 krt/kk.
  • Koulutuksen kesto n. 1,5 vuotta.

Valintaperusteet

  • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa. Voit toimia palveluesimiehenä ja työnjohtajana tai vastaavana.
  • Soveltuvuus alalle: Sinulla tulisi olla jo aiempaa työkokemusta ja mielellään koulutusta puhtausalalta, kiinteistönhoidosta tai kotityöpalveluista. Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikana sinun pitää tehdä esimies- ja/tai asiantuntijatehtäviä, joissa tulee esille tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta: puhtaus ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja. Kysy tukimahdollisuuksista lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Hamppukatu 2, Turku

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Timo Keski-Levijoki, puh. 044 907 3022 tai timo.keski-levijoki@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30