Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 2.9.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 20.6.2019.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: toimitilahuoltaja

Toimitilahuollon osaamisalan suorittanut toimitilahuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivous-tehtäviä. Hän osaa toimia erilaisissa asiakaskohteissa puhtauspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutus alkaa 2.9.2019.
  • Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta.
  • Koulutuksen kesto noin 2 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: suomen kielen taito on oltava riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tämä koulutus suuntautuu toimitilahuollon osaamisalaan. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen sekä kaksi osaamisalan pakollista tutkinnon osaa, perussiivouspalvelut ja ylläpitosiivouspalvelut. Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia. Tarvittaessa opiskelija osallistuu oppimisvalmiuksia parantaviin opintoihin. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin lähiopintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee työvaatteiden, -jalkineiden ja oppikirjan hankinnasta.

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Aninkaistenkatu 7, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Hakijat kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään viikolla 32.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Tiimivastaava Leena Sinervaara, puh. 044 907 3478 tai leena.sinervaara@turku.fi
Opinto-ohjaaja Sari Barck, puh. 044 907 3770 tai sari.barck@turku.fi