Turvallisuusvalvoja, turvallisuusalan perustutkinto, 30.9.2019 alk., ilta- tai oppisopimuskoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

ILTAKOULUTUS: Hakuaika päättyy 6.9.2019. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun sekä mahdolliseen valintatestiin. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: turvallisuusvalvoja

OPPISOPIMUS: Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen.

Muuttuva ala yhdistää erilaisia ammattitaidon osa-alueita ja kasvaa jatkuvasti. Suurin osa turvallisuusalaa opiskelleista ihmisistä työllistyy valtion, kuntien tai yritysten palvelukseen. Ala on haastavaa, mutta palkitsevaa!

Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla iltakoulutukseen tai solmimalla oppisopimuksen.

Koulutuksen kesto ja toteutus

 • Koulutus alkaa 30.9.2019.
 • Koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta.
 • Iltakoulutus: Opinnot toteutetaan ilta- ja monimuotokoulutuksena, jossa lähiopetusta noin 3 iltaa viikossa. Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
 • Oppisopimus: Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla työtä tehden työehtosopimuksen mukaisella korvauksella. Lähipäivät sovitaan yksilöllisesti henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Valintaperusteet

 • Soveltuvuus alalle: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla.
 • Motivaatio
 • Koulutuksen tarve
 • Edellytykset opiskeluun: mm. valintatestin tulos, riittävät opiskelutaidot, sitoutuminen sekä hyvä suomenkielen taito
 • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii itse.

Sisältö

Turvallisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa, turvallisuusalan toiminta. Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse tarvittavan oppimateriaalin. Lisäksi kuluja tulee erilaisista korttimaksuista (esim. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja tulityökortti).

Iltakoulutus
Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELA:n opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Oppisopimus
Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelija voi hakea oppisopimustoimistolta opintososiaalisia etuja. Kysy tukimahdollisuuksista lisää oppisopimustoimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Kukkulakuja 3, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Haastattelut ja mahdolliset valintatestit pidetään kahdessa erässä, kesällä 4.–5.6.2019 ja syksyllä viikolla 37 Juhannuskukkulan koulutalolla.
 • Tilaisuuteen lähetetään kutsu sähköpostitse.
 • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti, puh. 044 907 3982 tai maarit.vahti@turku.fi
Koulutuspäällikkö Pekka Frantsi, puh.040 5745631 tai pekka.frantsi@turku.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Turun oppisopimustoimisto
Yliopistonkatu 31 4.krs, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30