Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto, 2.9.2019 alkaen, päiväkoulutus

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika päättyy 4.8.2019. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. Katso lisätietoja hakeutumisesta.

Hae tästä: varastonhoitaja

Haluatko saada hyvän koulutuspohjan työurallesi kaupan, teollisuuden, kuljetusalan tai muissa varastoalan monipuolisissa työtehtävissä? Logistiikan perustutkinto mahdollistaa myös jatko-opinnot esim. ammattikorkeakoulussa.

Koulutuksen kesto ja toteutus

  • Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi riippuen opiskelijan osaamisen tasosta, joka tunnistetaan henkilökohtaisen suunnitelman kautta.
  • Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Opetusta voi tapahtua myös iltaisin.

Valintaperusteet

  • Soveltuvuus alalle: Selkävaivat ja muut tukielinsairaudet saattavat rajoittaa varastoalan työtehtävissä toimimista.
  • Motivaatio
  • Koulutuksen tarve
  • Edellytykset opiskeluun: Suomen kielen taito on oltava riittävän hyvä koulutuksesta suoriutumiseen.

Sisältö

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tämä koulutus suuntautuu varastoalan osaamisalaan. Tutkintoon sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa: tavaran vastaanotto ja säilytys, tavaran keräily ja lähetys, inventointi ja saldonhallinta sekä trukinkuljettajan tehtävät. Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset opintopolut. Halutessasi voit tutustua tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Osaamisen hankkiminen ja näyttäminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen.

Hinta ja tuet

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee erilaisista korttimaksuista (esim. hygieniapassi, ensiapukortti, tulityökortti, työturvallisuuskortti) n. 7-11€/kortti.

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi tiedustella TE-toimistosta.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Logistiikan koulutuskeskus
Kuormakatu 17, Turku

Lisätietoja hakeutumisesta

  • Valintahaastattelut pidetään viikolla 33. Haastatteluihin lähetetään erillinen kutsu.
  • Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista
  • Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään viikolla 34.

Lisätietoja koulutuksesta

Opettaja Marko Männikkö, puh. 040 352 1066 tai marko.mannikko@turku.fi