Yleiset kielitutkinnot (YKI), suomi

Ilmoittautusmisaika 3.6.-14.6.2019

HAE TÄSTÄ: 

Keskitason testi 31.8.2019 (ilmoittautuminen alkaa 3.6.2019)

Huomaa, että testi voi tulla täyteen ennen kuin ilmoittautumisaika on päättynyt. Tarkista oma ilmoittautumistilanne vahvistusviestistä. Jos sinulla on kysyttävää tai et saanut vahvistusviestiä, ota yhteyttä opintosihteeriin: Oxana Tarasyuk, puh. 044 907 3939 tai oxana.tarasyuk@turku.fi.

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Turun ammatti-instituutissa kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, ruotsi, suomi.

Kohderyhmä

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Yleisissä kielitutkinnoissa on mahdollista suorittaa perus-, keski- tai ylimmän tason testit. Kolme eri vaikeusasteista testiä on kehitetty siksi, että kukin testi olisi osallistujalleen aina suunnilleen oikean tasoinen – ei liian helppo eikä liian vaikea. Tarkoituksena on, että testiin osallistuja tutustuu etukäteen 6-portaiseen taitotasoasteikkoon ja arvioi asteikon eritasoisten sanallisten kuvausten avulla osapuilleen, millä tasolla hänen kielitaitonsa on.

Kielitaidon osoittaminen Suomen kansalaisuutta haettaessa

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen kansalaisuuden myöntämisen edellyttämästä kielitaidosta säädetään kansalaisuuslaissa (359/2003).

Kansalaisuuden saamiseen riittää, että olet suorittanut jonkin alla kuvatuista osakokeiden yhdistelmistä vähintään taitotasolla kolme (keskitason testi):

  • tekstin ymmärtäminen ja puhuminen
  • puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen
  • kirjoittaminen ja puhuminen 

Seuraavat testipäivät

 

Tutkintopäivä: lauantai 31.8.2019

Ilmoittautumisaika: 3.6.-14.6.2019

Taso: keskitaso

 

Tutkintopäivä: lauantai 9.11.2019

Ilmoittautumisaika: 2.9.-30.9.2019

Taso: keskitaso ja ylin taso

Hinta

Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 100 euroa (perustaso), 123 euroa (keskitaso) ja 160 euroa (ylin taso).

Tutkinnon hintaan sisältyy vain yksi todistus. Todistusjäljennöksiä voi tilata yki-info@jyu.fi Hinta on 15 euroa.

Jos otat kopioita todistuksesta, muista aina kopioida todistuksen molemmat puolet. 

Peruuttaminen

Jos ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan jälkeen, laskutamme peruutusmaksun 50 euroa, ellei perumisen syynä ole lääkärintodistuksella osoitettava este.
Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko tutkintomaksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan testiin.

Paikka

Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu 14-18 D, 20520 Turku

Lisätietoja testistä ja ohjeet osallistujalle

Testiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella (sivun yläreunassa). Lomake aukeaa, kun ilmoittautumisaika alkaa.

Testiin ei voi varata paikkaa tai ilmoittautua sähköpostilla tai soittamalla. Huomaa, että testi voi tulla täyteen ennen kuin ilmoittautumisaika on päättynyt.

Saat virallisen todistuksen noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä. Todistuksessa on tasoarvio kielitaidon eri osa-alueista ja kuvaus taitotasoasteikosta. 

Henkilöllisyyden tarkastaminen

Kaikkien tutkintoon osallistuvien henkilöllisyys tarkastetaan. Vain nämä alkuperäiset ja voimassa olevat asiakirjat hyväksytään:

  • passi (tutkintopäivänä voimassa oleva, alkuperäinen, ei valokopio)
  • henkilöllisyystodistus (EU-maan viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus)
  • muukalaispassi
  • pakolaisen matkustusasiakirja
  • Puolustusvoimien sirullinen ja kuvallinen henkilökortti

Huom! Ajokortti ei ole virallinen henkilökortti! 

Erityisjärjestelyjä tarvitseva tutkinnonsuorittaja

Yleisten kielitutkintojen suorittaja voi anoa erityisjärjestelyjä, jos hänellä on esimerkiksi kuulo- tai näkövaikeuksia tai lukivaikeus. Ilmoittautumisen yhteydessä henkilön tulee esittää asiasta lausunto, esimerkiksi lääkärintodistus. 

Erityisjärjestelyjä voi anoa ainoastaan ilmoittautumisen yhteydessä, ei ilmoittautumisen eikä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja löydät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Tutustu YKI testiin ja harjoittele verkossa

Yleiset kielitutkinnot, Opetushallituksen verkkosivut

Yleiset kielitutkinnot, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen verkkosivut

Ohjeet tutkintoon osallistuvalle, Opetushallitukset verkkosivut

Tutkintokielten mallitehtäviä

Milloin todistus yleisestä kielitutkinnosta riittää kansalaisuuden saamiseen? Migrin verkkosivut

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteystiedot

Yleiset kielitutkinnot
Puh. 014 260 3531. S-posti: yki-info@jyu.fi
Postiosoite: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto