Harkintaan perustuva valinta

Kenelle harkintaan perustuva valinta on tarkoitettu?

Harkintaan perustuvalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että hakija voidaan erityisistä syistä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi:

  • sosiaaliset syyt
  • alisuoriutuminen koulussa, jos taustalla on oppimisvaikeus (esimerkiksi lukihäiriö)
  • koulutodistusten vertailuvaikeudet (usein ulkomainen todistus)

Harkintaan perustuva valinta

  1. varmista opinto-ohjaajan kanssa, että sinulla on peruste hakea harkintaan perustuvassa haussa
  2. hanki todistus/todistuksia perusteestasi
  3. lähetä hakuperusteesi liitteet ja tuloste hakulomakkeestasi siihen oppilaitokseen, johon haet harkintaan perustuvalla haulla
  4. jos haet useampaan koulutukseen ja/tai eri oppilaitoksiin harkintaan perustuvalla haulla, muista lähettää liitteet jokaiseen hakutoiveeseen.

Turun ammatti-instituutissa kaikki valintaperusteet täyttävät 1. hakutoiveensa harkintaan perustuvalla haulla hakeneet hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Valintayksiköt voivat lisäksi kutsua haastatteluun 2.–5. sijalla hakeneet hakijat.

Turun ammatti-instituutissa harkintaan perustuvan haun kautta voi hakeutua hotelli-, ravintola- ja catering-alan (kokki) sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan (kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja) pienopetusryhmään.