Kielikoe

LISÄTIETOJA:

Emma Nylund, opinto-ohjaaja

 

Pääsääntöisesti kenenkään, joka on käynyt suomenkielisen tai ruotsinkielisen peruskoulun, ei tarvitse enää suorittaa kielikoetta. Jos peruskoulun opetuskieli on muu kuin haettavan koulutuksen opetuskieli ja äidinkieli muu kuin tämä kieli sekä kielen arvosana päättötodistuksessa alle seitsemän, tulee hakijan osallistua kielikokeeseen. Myös hyväksytysti suoritettu YKI3 (jokainen osa-alue) ja virkamies-suomi/ruotsi kelpaavat osoittamaan hakijan kielitaidon. Muiden hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, pitää suorittaa valtakunnallinen kielikoe, taso B1.2.

Kielikokeeseen tulee erillinen kutsu kotiin.

Asiasanat: