Tärkeää huomioitavaa

Kaikissa perustutkinnoissa voidaan opiskelija velvoittaa:

  • Esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä, työssäoppimisessa tai opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Logistiikan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa voidaan opiskelija velvoittaa:

  • Antamaan koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, mikäli opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

- Esittämään rikostaustaote, mikäli opintoihin tai työssäoppimiseen liittyy työskentelyä alaikäisten parissa.

(Laki 630/1998 ja asetus 811/1998)

Muuta huomioitavaa:

- Lävistykset, rakenne-/geelikynnet yms. voivat olla kiellettyjä joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, matkailu-, ravitsemis- ja cateringala) työssäoppimisessa tai opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä hygienia- tai turvallisuussyistä.

- Turun ammatti-instituutti on savuton oppilaitos.