Logistiikka-ala

Jos haluat

 • opiskella aidoissa työympäristöissä jo koulussa
 • monipuolista opiskelua pätevien opettajien johdolla
 • päästä aivan huipulle ammattitaidossa kuten osa opiskelijoistamme on päässyt
 • suorittaa kaksi tutkintoa
 • henkilökohtaisen opintopolun ja vaikka yhdistää työelämää enemmän opintoihin

Sopii sinulle jos

 • jos olet palveluhenkinen, vastuuntuntoinen ja ajoneuvoista kiinnostun
 • pidät ihmisten kanssa työskentelystä ja asiakaspalvelusta
 • pystyt tiimityöskentelyyn
 • kestät työskentelyä kiireessä ja sinulla on paineensietokykyä
 • sinulla on kielitaitoa

Mahdollisia työpaikkoja

 • tavarakuljetusalan yritykset
 • linja-autoalan yritykset
 • taksinkuljettaja
 • terminaalit
 • yritysten varastot

SORA-lainsäädännön (1032/2011, muutettu 799/2014, muutettu 329/2015) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.
Tutkintokohtaiset terveydelliset vaatimukset.

Logistiikan perustutkinnon koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti. www.finlex.fi

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä
 • selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opetus tapahtuu Kuormakadun koulutalossa

Perustutkinto:

Logistiikan perustutkinto, linja-autokuljettaja, kuorma-autokuljettaja, jakeluautonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvokuljettaja tai varastohoitaja

Ammattitutkinnot/erikoisammattitutkinnot:

 • Palvelulogistiikan ammattitutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala
 • Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala
 • Kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala
 • Liikenneopettaja (eat)

Muut koulutukset:

 • Kuljetusalan ammattipätevyyskoulutus (perus/jatko)
 • Taksinkuljettajan koulutus
 • Korttikoulutukset (ADR, tieturva, työturva, tulityö)
 • Muut koulutukset (räätälöidyt yrityskoulutukset)

Hakeminen opiskelijaksi:

Kysy lisää:

opinto-ohjaaja Vesa Valkonen