Graafinen ja viestintätekniikka

Painoviestinnän perustutkinnon voi suorittaa peruskoulupohjalta. Tutkintonimike on painotuotantoassistentti. Opinnot sisältävät graafista tuotantotoimintaa, painotuotteen ulkoasun suunnittelua ja toteutusta, verkkojulkaisun suunnittelua ja toteutusta sekä ulkoasun ja painon tuotantotehtäviä.

Perustutkinnon ohessa on mahdollista myös suorittaa yo-tutkinto. Tällöin opinnot sisältävät yhteisissä opinnoissa lukio-opintoja 54 osaamispistettä.

Allergiat, astma, diabetes, epilepsia ja luki- tai hahmotushäiriö saattavat haitata opiskelua ja alalla työskentelyä.

Opinto-ohjaaja Maarit Vahti

 

Kaupunginosa/Alue: