Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan tutkinonimike on lähihoitaja.

Moniammatillinen ja laaja tutkinto antaa perusvalmiudet toimia päivittäistehtävissä hoito- ja hoivatyössä. Tutkinto antaa erinomaiset jatko-opiskeluvalmiudet. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista sekä peruskoulupohjaisena (3 vuotta) tai ylioppilaspohjaisena (2 vuotta).

Turun ammatti-instituutin osaamisalat:

  • Ensihoito
  • Kuntoutus
  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Suun terveydenhoito

Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. SORA-lainsäädännön (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen 1032/2011, muutettu 799/2014) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Terveydentilavaatimukset perustuvat opetushallituksen määräykseen 27/011/2015.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

  • psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
  • veriteitse tarttuva sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Ylioppilaille oma ryhmä. Seuraava haku kevään yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi.

Kysy lisää opinto-ohjaajalta: Merja Manner

Kaupunginosa/Alue: