Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan tutkinonimike on lähihoitaja.

Moniammatillinen ja laaja tutkinto antaa perusvalmiudet toimia päivittäistehtävissä hoito- ja hoivatyössä. Tutkinto antaa erinomaiset jatko-opiskeluvalmiudet. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista sekä peruskoulupohjaisena (3 vuotta) tai ylioppilaspohjaisena (2 vuotta).

Turun ammatti-instituutin osaamisalat:

  • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Suunhoidon osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Terveydentilavaatimusten perusteena ovat laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017, opetushallituksen määräys 27/011/2015 ja valtioneuvoston asetus 138/2018 § 20.

Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
  • veriteitse tarttuva sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta.

Koulutuksen järjestäjällä on määrätyissä tilanteissa opintojen aikana oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Kysy lisää opinto-ohjaajalta: Merja Manner

Kaupunginosa/Alue: