Työpaikkaohjaaja

  • osallistuu työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa
  • esittelee työssäoppijan työyhteisön jäsenille
  • perehdyttää työssäoppijan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
  • ohjaa opiskelijaa työssäoppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
  • arvioi oppimisen edistymistä, työssäoppimisen onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
  • antaa opiskelijalle palautetta
  • varmistaa työssäoppimisen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

Työssäoppimisen näytöt

Mitä koulutusta työpaikkaohjaajille on tarjolla?

Varsinais-Suomessa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta useissa eri oppilaitoksissa. Koulutus on osallistujille ilmaista.
Lisätietoja koulutusten ajankohdista: Laakeri -- työssäoppimisen verkkopalvelu

Turun ammatti-instuutin yhteyshenkilö: Jarmo Linkosaari, 050 518 5811

Työpaikkaohjaajien koulutukset: