Työssäoppimiskalenterit

Turun ammatti-insituutissa oli aikaisemmin käytössä työssäoppimiskalenterit, joiden avulla pystyttiin seuraamaan milloin eri alojen opiskelijaryhmät suorittivat työelämäjaksojaan. Ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä nämä kalenterit eivät enää palvele tarkoitustaan, sillä opiskelijat suorittavat jakson yksilöllisesti eri aikoina.


Lisätietoja työelämäjaksoista ja niiden ajankohdista saat alojen tiimivastaavilta tai lehtori Jarmo Linkosaarelta, puh. 050 518 5811.