Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on yksi opetuksen toteutustapa, jossa osa tai kaikki tutkinnon osan tavoitteista opiskellaan työpaikalla oikeissa työtilanteissa. Tästä syystä työssäoppimisesta ei laadita työsopimusta eikä pääsääntöisesti makseta palkkaa. Työssäoppimista sisältyy kaikkiin kolmivuotisiin tutkintoihin vähintään 30 osaamispistettä. Työssäoppimisen voi tietyin ehdoin suorittaa myös ulkomailla.