Uusi, kehitteilä oleva koulutustarjotinmalli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden valita omien henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti erilaisia opintokokonaisuuksia useiden koulutusorganisaatioiden tarjontaa hyödyntäen.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan ammatilliset oppilaitokset, Turun kaupungin lukiokoulutus ja Turun työväenopisto kehittävät uudella ja innovatiivisella tavalla nykyistä koulutustarjontaa täydentävää avointa koulutustarjotinmallia, jonka avulla sekä nuoret että aikuiset voivat hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista. Malli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden valita omien henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti erilaisia opintokokonaisuuksia useiden koulutusorganisaatioiden tarjontaa hyödyntäen.

Opiskelija voi esimerkiksi suorittaa erilaisia ammatillisia tai useampia ammatillisia opintoja yhdistäviä sekä yleissivistäviä opintoja joustavasti riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Näin tuetaan entistä sujuvampaa siirtymistä koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työelämään ja työstä koulutukseen.

Koulutustarjotinmallia kehitetään AAVA – Avoin väylä ammattiin -hankkeessa, jossa ovat mukana Turun kaupungin sivistystoimialalta lukiokoulutus, aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö, Turun aikuiskoulutuskeskus, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Salon seudun ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymät. Kehittämistyötä sparraa Stadin ammattiopisto, jossa on jo kokemusta avointen opintojen järjestämisestä ja toteuttamisesta pääkaupunkiseudun nuorille ja aikuisille. Hanketta hallinnoi Turun kaupungin sivistystoimiala.

Toukokuussa alkanut hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun, ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: www.koulutustakuu.fi/aava

Projektipäällikkö Jaana Kilpinen,
puh.050 4283 154 tai etunimi.sukunimi@turku.fi
Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut