Vuoden 2018 alusta voimaantulevassa reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Tutkinnot suoritetaan vain näyttöjen avulla ja hallinnollisia raja-aitoja ollaan poistamassa nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen välillä.

Kaikki Turun ammatti-instituutin 19 neuvottelukuntaa kokoontuivat ravintola Taitoon kuulemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvistä asioista palvelualuejohtajien Päivi Lehtisen ja Hannu Immosen johdolla.

Reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta.

Suurin muutos tulee Turun ammatti-instituutin rahoitukseen, jota leikataan 4–6% eli noin 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Valtakunnallisesti leikkaukset ovat n. 12 prosenttia.

Uudet ketterät toimintamallit haussa

Nyt Turun ammatti-instituutissa on tavoitteena hakea uusia toimintamalleja joilla keikkaukset kompensoidaan niin, että itse kontaktiopetuksesta jouduttaisiin tinkimään mahdollisimman vähän.

Ammatillisen koulutuksen tulee tulevaisuudessa olla entistä ketterämpi hakemaan uusia toimintamuotoja ja malleja yhteistyössä työelämän kanssa. Uudistuksissa keskeisenä tavoitteena on, että opetus saadaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.

Tutkinnot suoritetaan reformin jälkeen vain näyttöjen avulla. Näyttöjen arviointiin osallistuu sekä koulutuksen järjestäjän että työelämän edustajia. Tutkintojen määrä putoaa myös nykyisestä 351 tutkinnosta 166:een.

Turun ammatti-instituutti vastaa tulevan reformin haasteisiin tiivistämällä nuorten ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuisten ammatillisen koulutuksen yhteistyötä.

– Ammattialojen toiminnat yhdistetään samoihin toimitiloihin ja henkilöstön yhteistyötä sekä yhteisiä toimintatapoja kehitetään alakohtaisesti ja koko oppilaitoksen tasolla. Tilojen ja laitteiden tehokkaalla käytöllä sekä palvelualueiden henkilöstön osaamisella pystymme vastaamaan joustavasti ja tehokkaasti erilaisten asiakkaiden ja oppijoiden tarpeisiin, palvelualuejohtaja Lehtinen kertoo.

Turun ammatti-instituutin neuvottelukunnat yhteistyöhön

Ammatillinen neuvottelukunta on oppilaitoskohtainen työmarkkinaosapuolten ja oppilaitoksen edustajien muodostama toimielin, jonka tehtävänä on seurata työelämän ja koulutuksen kehitystä, tehdä koulutuksen järjestäjälle ehdotuksia opetussuunnitelmien sekä koulutustarjonnan kehittämiseksi työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. 

Yhteistyön tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden parantaminen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on hyvin tärkeä ammatillisen koulutuksen pidemmällä tähtäimellä kehityssuuntien linjausten valmistelussa. Ammatillisilla neuvottelukunnilla on keskeinen tehtävä myös koulutuksen työelämäyhteistyön käytäntöjen kehittäjänä.