Onninen Oy ja Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalossa toimiva talotekniikan osasto ovat allekirjoittaneet aivan uudenlaisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on parantaa Turun ammatti-instituutin koulutustiloja ja mahdollisuuden Onninen Oy:lle olla siinä mukana.

Kuva: aluemyyntijohtaja Karri Helle Onninen Oy:ltä (vas) ja koulutuspäällikkö Mikko Hauninen Turun ammatti-instituutista.

– Peltolan koulutalon luokat ovat pääosin kuin suoraan 80-luvulta, totesi koulutuspäällikkö Mikko Hauninen allekirjoitustilaisuudessa. Yhteistyösopimuksen puitteissa meillä on nyt mahdollisuus päivittää yksi luokka 2020-luvulle. Luokan seinät maalataan oppilastyönä. Onninen Oy toimittaa ajanmukaiset verhot, kaihtimet, valaisimet ja vitriinikaapit.

– Näin toimien haluamme elävöittää opiskelutiloja ja lisätä mahdollisesti myös opiskelumotivaatiota, kommentoi aluemyyntijohtaja Karri Helle Onniselta. Luokissa Onnisen vitriinikaappeihin kerätään alan materiaalia ja tuotteita, joita opiskelijat voivat hyödyntää opiskelujensa aikana.

– Otamme Onnisella joka vuosi myös monia työssäoppijoita toimipisteisiimme. Annamme heille mielellämme mahdollisuuden ottaa työuransa ensi askeleita yrityksessämme, iloitsee Karri Helle.

Onninen Oy:llä on oikeus hyödyntää kummiluokkaa markkinointiviestinnässään, esitellä siellä toimintaansa ja tuotevalikoimaansa soveltuvin osin. Onninen voi myös järjestää tilassa koulutustilaisuuksia opettajille ja yhteistyökumppaneilleen ennalta sovitusti.

Koulutuspäällikkö Mikko Hauninen on syystäkin tyytyväinen alkaneeseen yhteistyöhön:

– Me täällä koulussa olemme työelämää varten ja on hyvä, että alan yrityksetkin näkyvät aktiivisesti koulussamme.

Turun ammatti-instituutista valmistuu joka vuosi noin 50 LVI-alan opiskelijaa työelämän tarpeisiin.

Onninen Oy kuuluu Kesko-konserniin. Onninen on yksi johtavista Itämeren ja Skandinavian markkinoilla toimivia kattavia materiaali- ja tietovirtapalveluja tarjoavia yrityksiä.

Onninen-konsernilla on Suomen lisäksi toimipaikkoja kaikissa Baltian maissa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Venäjällä. Onninen työllistää 3100 henkilöä, joista noin 1100 toimii Suomessa.

Teksti ja kuvat:

Jarmo Linkosaari