Turun kaupungin sivistystoimiala vastaa alueen tekniikan alan osaajien koulutustarpeeseen Turun ammatti-instituutin, Turun lukioiden ja Turun AMK:n yhteistyöllä, joissa aiempaa aktiivisempi rooli on opiskelijoilla itsellään alan vetovoimaisuutta lisäävien keinojen ideoinnissa ja toteuttamisessa.

Sivistystoimialalla tuodaan myös entistä näkyvämmäksi matemaattisiin aineisiin ja ongelmanratkaisutaitoihin painottuva opintopolku Raunistulan alakoulusta Rieskalähteen yläkouluun ja eteenpäin aina tekniikkaan tai luonnontieteisiin painottuviin toisen asteen opintoihin sekä jatko-opintoihin.

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoiden komea tulevaisuus

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskeleville nuorille on annettu vapaat kädet suunnitella markkinointikampanjoita teknologia-alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi Turun ammatti-instituutissa käynnissä olevassa VetoVoimaa-hankkeessa. ”Turun ammatti-instituutissa alaa jo opiskelevat nuoret ovat parhaita asiantuntijoita ideoimaan sitä, miten alaa tulisi nuorille markkinoida”, toteaa ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen. Nuorten ideoiden pohjalta on syntynyt myös parhaillaan käynnissä oleva valtakunnallinen Komea tulevaisuus -somekampanja alan opiskelijamäärien kasvattamiseksi.

Toisen asteen opiskelijoiden ja ammattikorkeakoululaisten yhteiset kurssit

Turun AMK:n tekniikan alan opiskelijapaikkojen lisäämiseen vastataan tekemällä toisen asteen opiskelijoille jatko-opintoja tutuksi jo opiskeluaikana järjestämällä vierailuja, joilla opiskelijat pääsevät AMK:n opiskelijoiden opastamana kokeilemaan tekniikan alan työtehtäviä käytännössä.

Syvällisemmän käsityksen tekniikan alan opiskelusta opiskelijat saavat heille varta vasten räätälöidyistä yhdessä korkeakoulujen kanssa toteutetuista kursseista.

”Lukiolaiset saavat esimakua jatko-opiskelusta tekniikan alalla vaikkapa valitsemalla osaksi opintojaan Teknologiaprojekti-kurssin, jonka aikana lukiolaiset tekevät ammattikorkeakouluopiskelijoiden johdolla antureita ja sähkömoottoreita hyödyntävän robotin”, kertoo lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen. Tekniikan ja luonnontieteen alojen koulutusta tehdään lukiolaisille tutuksi parhaillaan käynnissä olevassa LukioTEKO-hankkeessa, jossa yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia entistä työelämälähtöisempiä kursseja. ”Viesti jatko-opintomahdollisuuksista välittyy hyvin, kun alalla jo opiskelevat kertovat opiskelusta korkeakoulussa vierailujen, TET-päivien ja yhteisten kurssien aikana”, Heikkonen jatkaa.

Turun ammatti-instituutti ja Turun AMK ovat mukana myös Nopsa-hankkeessa, jossa kehitetään tekniikan ja liikenteen aloilla opiskeleville ammattikoululaisille mahdollisuutta suorittaa alan ammattikorkeakoulutasoisia kursseja jo opiskeluaikana. Opintojen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin.

”Ammatti-instituutin kone- ja tuotantotekniikan ja ammattikorkeakoulun opiskelijat kohtaavat yhdessä myös yritysten kanssa toteutettavissa kehittämisprojekteissa. Koneteknologiakeskus tarjoaa tähän loistavan työelämälähtöisen oppimisympäristön”, lisää palvelualuejohtaja Immonen.