Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat. Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran. Tutustu kaavioon mistä reformissa oikein on kyse!

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan. Hallitus antoi huhtikuun loppupuolella esityksen uudeksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta.

Reformin tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli.

Ammatillista koulutusta koskevat säännökset kootaan yhteen lakiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi osa työvoimakoulutuksesta siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää.

Ammatillisen koulutuksen reformi on mittakaavaltaan suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen. Uudistus vastaa nykyistä joustavammin työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin. Reformi vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä. Yksilölliset opintopolut ja tiiviimpi yhteistyö työelämän kanssa lisäävät koulutuksen vaikuttavuutta ja vahvistavat opiskelijoiden työllistymistä.

Reformin toteutuessa 1.1.2018 opiskelija voi hankkia osaamista joustavasti itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opinnoissa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen, mikä lyhentää koulutusaikoja erityisesti aikuisopiskelijoiden osalta.

Asiasanat: