Turun lukiot ja Turun ammatti-instituutti tukevat omalta osaltaan Turkuun muuttavien perheiden sujuvaa asettumista huolehtimalla siitä, että jälkikasvu voi uudessa kotikaupungissaan jatkaa opintojaan vastaavassa koulutuksessa kuin aiemmalla kotipaikkakunnallakin.

Turun ammatti-instituutti takaa Turkuun muuttavien perheiden lapsille hakemuksesta koulutuspaikan samaan tutkintoon kuin missä nämä opiskelevat nykyisellä paikkakunnallaan. Turun ammatti-instituutti kantaa osaltaan vastuuta ja huolta yritysten rekrytointien onnistumisesta.

– Olemme avuksi paitsi työntekijöiden löytämisessä meiltä valmistuvien ammattilaisten joukosta, myös muualta Suomesta rekrytoitavien osaajien houkuttelemisessa, ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen kertoo.

Myös lukion opiskelija voi jatkaa opintojaan jossain Turun lukioista, mikäli perhe muuttaa Turkuun, lupaa lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen.

– Turusta saa lukiopaikan myös, jos opiskelija on yhteishaussa hyväksytty oman kunnan lukioon, mutta yhteishaun päätyttyä perhe muuttaakin Turkuun. Lukio-opintoja on mahdollisuus jatkaa tai täydentää myös Turun iltalukiossa, Heikkonen lisää.

TAIssa yksilöllisiä opintopolkuja

Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden yksilölliset opintopolut, esimerkiksi kaksoistutkintopolku, huippuosaajan polku, kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku tai urheilijapolku, varmistetaan henkilökohtaisilla opiskelusuunnitelmilla. Aktiivista yhteistyötä tehdään myös Turun Urheiluakatemian kanssa. Turun ammatti-instituutin opiskelijavaihdot ulkomaille yhteistyöoppilaitoksiin sekä eri alojen yrityksiin tuottavat osaamista ja kielitaitoa kulttuurien kohtaamiseen.

Oppimisen pedagogiset ratkaisut ovat monipuolisia, toiminnallisia sekä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kannustavia. Ammateissa tarvittava osaaminen varmistetaan työssäoppimisjaksoilla yrityksissä sekä monipuolisilla työelämäkontakteilla.

Lukioista huipputuloksin ylioppilaaksi ja jatko-opintoihin

Turkulaisissa lukioissa kirjoitetaan ylioppilaaksi huipputuloksin vuodesta toiseen. Turkulaisista lukioista pääsee maan keskiarvoa paremmin korkeakouluihin.

Lähes kaikilla Turun lukioilla on opetusministeriön myöntämä erityistehtävä. Näitä ovat ilmaisu, ICT, urheilu, musiikki ja luonnontiede. Lisäksi Turussa toimii merilinja. Lukion erityistehtävä tarkoittaa normaalin lukio-opiskelun ohella tuntikaupalla esimerkiksi improvisaatiota, pelisuunnittelua, ankaraa treeniä, suuria musiikkiproduktioita, laboratoriokursseja yliopistolla ja kenttätutkimusta Saaristomerellä. Jokaisessa Turun kaupungin lukiossa voi suorittaa monissa eri aineissa lukiodiplomin. Suomen, ruotsin ja englannin lisäksi opiskelija voi valita myös saksan, ranskan, espanjan, italian, kreikan, latinan, kiinan tai japanin kielen opinnot. Kaikilla turkulaisilla lukioilla on paljon kansainvälistä toimintaa.