Turun ammatti-instituutti on kouluttanut noin 100 eri ammattialoja edustavaa opiskelijaansa viime kevään ja tämän syksyn aikana opiskelijatutoreiksi. Ravintola Taidossa järjestettiin tutor-koulutuksen päätöstilaisuus, sadonkorjuujuhla.

Koulutuksen aikana tutor-opiskelijat ovat perehtyneet ammatilliseen koulutukseen sekä tutorin rooliin osana ammatillista koulutusta. Tutor opiskelijoille pyritään antamaan lisää valmiuksia esiintymistaitoihin sekä toimimiseen ryhmässä. Koulutuksen tavoitteena on ollut lisätä tutor-opiskelijan valmiuksia vastaanottaa ja ohjata uusia opiskelijoita syyslukukauden alussa, sekä opintojen edetessä tarpeen mukaan.

Yhtenä keskeisenä tehtävänä tutor-opiskelijoilla on edustaa ja esitellä omaa koulutusalaansa, oppilaitosta, sekä ammatillista koulutusta.

Isona ponnistuksena on varmaan monelle marraskuussa olevat avoimet ovet ja niiden valmistelussa ja järjestelyssä mukana oleminen.  Peltolan koulutalon tutorit taas saavat olla järjestämässä Taitaja 9 -paikalliskilpailuja alueen peruskoulujen yläluokkalaisille.

Sadonkorjuu teemalla toteutetun maukkaan illallisen yhteydessä kerrattiin vielä käytöstapoja sekä kuluneen koulutuksen antia. Hyvän palvelun ja ruuan toteuttivat tilaisuuteen Lemminkäisen koulutalon toisen vuoden tarjoilijaopiskelijat opettajansa valvovan silmän alla.

Tutor- koulutusta on järjestetty Turun ammatti-instituutissa jo 15 vuoden ajan.

Lisätietoja tutor-koulutuksesta: Satu Hovi

Teksti ja kuvat: Jarmo Linkosaari