Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muuttuessa, myös Turun ammatti-instituutin järjestyssääntöjä on päivitetty vastaamaan nykyistä lakia ja toimintaohjeita.

Turun ammatti-instituutin järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle oppilaitoksessa opiskelevalle ja työskentelevälle työrauha, -viihtyvyys ja -turvallisuus, ja näin edistää oppimis- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista.