''Tietoa, taitoa Turun kautta koko maahan - Turun kaupungin ammatilliset oppilaitokset ja niiden edeltäjät vuoteen 2018'' on interaktiivinen historiateos, joka kokoaa yhteen Turun ammatillisen koulutuksen lähes 200-vuotisen historian. Kirja on nyt ilmestynyt sekä painettuna että verkkoversiona. Lukijat pääsevät vaikuttamaan verkkoversion ja julkaisua tukevan valokuva-arkiston sisältöön.

Teoksessa kerrotaan ammatillisen koulutuksen kehittymisestä ja niiden taustalla vallinneista yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista muutoksista. Käsittelypohjan rajauksista huolimatta teksti painottuu vahvasti Turun ammatti-instituutin kahdenkymmenen vuoden toiminta-ajalle ja sitä edeltäville keskeisille tapahtumasarjoille. Oppilaitoksen opintolinjaesittelyt keskittyvät vuosille 1998 – 2018.

Turun kaupungin sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen kertoo kirjan esipuheessa seuraavaa:

''Voidaan todeta, että teos, joka kuvaa omaa toimintaamme, valmistui kokonaisuudessaan Turun ammatti-instituutin sisällä. Tämä osaltaan kertoo siitä monipuolisesta osaamisesta, jota toimialamme sisällä on olemassa. Teos täydentää myös kahta aiempaa julkaisua, jotka käsittelivät turkulaista yleissivistävää koulutusta ja varhaiskasvatusta.”

Teoksen julkistamistilaisuus järjestettiin Ravintola Aninkaisessa perjantaina 5.10. Tilaisuudessa kirjoittaja Matti Haapanen kertoi tekoprosessista ja signeerasi kirjoja.

Turku koulutuksen edelläkävijänä

Turun ammatillinen opetus on käynyt läpi samat kehitysvaiheet kuin opetus muuallakin Suomessa. Liikkeelle lähdettiin yksittäisiä oppilaitoksia perustamalla. Niiden taustayhteisöinä toimivat aluksi erilaiset seurat ja yhdistykset, jotka alkoivat vähitellen saada avustusta Turun kaupungilta ja valtiolta.

Vuonna 1990 kaupungin ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia olivat:

  • Turun teknillinen ammattioppilaitos, perustettu 1833
  • Turun kauppaoppilaitos, perustettu 1839
  • Turun kotitalousoppilaitos, perustettu 1928
  • Turun Aninkaisten Ammatti-instituutti, perustettu 1941
  • Turun hotelli- ja ravintolaoppilaitos, perustettu 1982
  • Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos, perustettu 1991

Nämä oppilaitokset tulivat muodostamaan instituutin rungon vuonna 1998. Tähän runkoon liitettiin vielä Turun teknillisen oppilaitoksen (perustettu 1849) ja Turun terveydenhoito-oppilaitoksen (perustettu 1893) toisen asteen koulutuslinjat. Syynä fuusioille olivat kaupungin hallinnon keskittäminen, uuden ammattikorkeakoulun synty ja ammattiopetuslautakunnan vahvistaminen suuremmaksi ja vaikutusvaltaisemmaksi. Tänä päivänä olemme saapuneet kaksikymmenvuotisen kehityskaaren päähän - hallinnon keskittäminen ja toimintojen yhdistäminen on saatu toteutettua. Turun kaupungin sivistystoimiala on näin saavuttanut entistä laajemman mittakaavan ja vakiintumisen hyödyt ovat tulleet näkyville.

Turun kaupunki on siten ammatillisen koulutuksen edelläkävijä koko maassa. Täällä alkunsa saaneet toimet ovat vähitellen yleistyneet käytännöiksi myös muualla. Nähtäväksi jää, miten ammatillinen koulutus tulee muuttumaan reformin myötä ja pysyykö Turku jatkossakin kehityksen kärjessä.

Historia elää

Kirjasta on lähes 400-sivuisen painetun version lisäksi julkaistu myös verkkoversio ja kuvapankki, joiden muokkaaminen on mahdollista ja toivottavaa. Päivittäminen tapahtuu lähettämällä kuvia ja tekstikatkelmia osoitteeseen ammatti-instituutti@turku.fi.

Lataa kirja pdf-muodossa:

Selaa teosta: