Työvoimakoulutus 25.2.2019 alkaen.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet toimia teknisen alan myyjänä vähittäiskaupassa tai yritysmyynnissä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä myyntityötä sekä palvella teknisenä asiantuntijana. 

Haku päättyy 29.1.2019. Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen www.te-palvelut.fi kautta. Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään 12.2.2019.

Lisätietoja hakeutumisesta sekä taloudellisista tuista:
Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi