Lounais-Suomen valmistavan teknologiateollisuuden positiivinen rakennemuutos vaatii myös ammatilliselta koulutukselta uudistuksia. Aiempaa tiiviimpi työelämäyhteistyö ja uusien toimintatapojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Ammatillisissa oppilaitoksissa toimii työelämäagentteja, jotka selvittävät yritysten koulutus- ja osaamistarpeita sekä tarjoavat yrityksille maksuttomia palveluja.

Työelämäagenttimalli on osa Hyvä PORE – projektia, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Projekti toteutetaan verkostohankkeena, jossa ovat mukana Lounais-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, sekä muita koulutusorganisaatioita ja yrityksiä. 

Työelämäagentit suunnittelevat yhdessä yrityksen kanssa esimerkiksi miten työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuisi uudella tavalla, tarvitaanko uudenlaisia oppimisympäristöjä tai miten yrityksen työvoimatarpeita voitaisiin auttaa työntekijöiden yksilöllisillä koulutuksilla.

Turun ammatti-instituutissa työelämäagentteina toimivat Sami Karvonen ja Harri Vaara kertovat kokemuksiaan työelämäagentin työstä.

– On erittäin antoisaa käydä opetuksen ohessa yrityksissä kertomassa ammatillisesta koulutuksesta, sekä yrityksen ja koulutuksen järjestäjän yhteistyön mahdollisuuksista. Tässä työelämäagentin työssä on antoisaa myös oppimisympäristöjen kehittäminen yritysten avulla, Sami Karvonen kertoo.

Karvosen mukaan yritykset ovat ottaneet positiivisesti vastaan tietoa ammatillisesta koulutuksesta, ja yrityksiltä tulee suoria pyyntöjä saada opiskelijoita koulutus- ja oppisopimukseen. Työelämäagentti herättelee yrityksiä näkemään yhteistyön mahdollisuuksia. Karvonen pitää tärkeänä myös yrityksen oman koulutuspolun rakentamisen, joka perustuu ammatillisen koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän yhteiset tavoitteet ovat hyvin merkityksellisiä. Positiivinen rakennemuutos täytyy saada hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Näen työelämäagentin työn selkeänä siltana ja tulkkina yrityksen ja oppilaitoksen välissä, kuvailee Harri Vaara.