Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Yleisissä kielitutkinnoissa on mahdollista suorittaa perus-, keski- tai ylimmän tason testi. Turun ammatti-instituutissa testin voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, ruotsi ja suomi ja venäjä. Venäjän kielessä mahdollisia ovat vain perus- ja keskitason testit.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. Todistus suomen kielen keskitason testistä tarvitaan kansalaishakemusta varten. Myös jotkin oppilaitokset saattavat pyytää todistusta.

Hinta

Tutkintomaksujen enimmäishinnat määrää Opetusministeriö. Tutkintojen hinnat ovat 100 euroa (perustaso), 123 euroa (keskitaso) ja 160 euroa (ylin taso). Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen testipäivää, on testimaksu maksettava kokonaisuudessaan.

Testipäivät 2019

kielitestipäivätutkinnon tasotilmoittautumisaika
suomi31.8.2019keskitaso3.6.-14.6.2019
 9.11.2019keski- ja ylin taso2.9.-30.9.2019
englanti26.10.2019perus-, keski- ja ylin taso2.9.-30.9.2019
ruotsi31.8.2019keskitaso3.6.-14.6.2019
 16.11.2019perus-, keski- ja ylin taso2.9.-30.9.2019
Saat virallisen todistuksen noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä. Todistuksessa on tasoarvio kielitaidon eri osa-alueista ja kuvaus taitotasoasteikosta. 

Ilmoittautuminen

Turun ammatti-instituutin järjestämiin testeihin ilmoittaudutaan vain sähköisellä lomakkeella. Testiin ei voi varata paikkaa tai ilmoittautua sähköpostilla tai soittamalla. Iloittautumislinkit löydät sivun alareunasta.

Ilmoittautumisen harjoittelu / Practise the enrolment Linkistä voit tutusta lomakkeeseen ja harjoitella ilmoittautumista (linkki ei ole käytössä kun ilmoittautuminen suomen kielen testiin on avoinna).

Kielitaidon osoittaminen Suomen kansalaisuutta haettaessa

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen kansalaisuuden myöntämisen edellyttämästä kielitaidosta säädetään kansalaisuuslaissa (359/2003).

Suomen kansalaisuuden hakemusta varten pitää saavuttaa suomen tai ruotsin kielen taitotaso 3 vähintään 2 kokeen osassa, siten että 1 osa vähintään on tuottavaa kielitaitoa mittaava, 1 osa kirjallinen ja 1 osa suullinen.

Hakemukseen hyväksyttävät vähimmäisvaatimuksen yhdistelmät ovat siis

YKI testin hyväksyttävät osakokeiden yhdistelmät, Migri

Lisätietoja edellytyksistä löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Koska testitehtävät ja ohjeet ovat yleensä suomen tai ruotsin kielellä, edellyttää tutkinnosta suorituminen suomen tai ruotsin kielen taitoa.


Englannin keskitason ja ylimmän tason tutkintojen tehtävät ja ohjeet ovat englanniksi ja tutkintojen vastauskieli on englanti.

Note

Taking part in the examination requires knowledge of Finnish or Swedish (with the exception of English intermediate and advanced level tests).
You have to be able to read, write and speak Finnish to take a test in Finnish or Swedish to take a test in Swedish.

Tutustu testiin ja ilmoittaudu seuraavaan testipäivään: