Ammatillisen koulutuksen hallinto

 

Turun ammatti-instituutti kuuluu Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen. Turun ammatti-instituutin ammatillisen koulutuksen hallinnollinen rakenne selviää organisaatiokaaviosta.

Ammatillisen koulutuksen hallinto