Ammatilliset neuvottelukunnat

Ammatillinen neuvottelukunta on oppilaitoskohtainen työmarkkinaosapuolten ja oppilaitoksen edustajien muodostama toimielin, jonka tehtävänä on seurata työelämän ja koulutuksen kehitystä, tehdä koulutuksen järjestäjälle ehdotuksia opetussuunnitelmien sekä koulutustarjonnan kehittämiseksi työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. 

Yhteistyön tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden parantaminen. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on hyvin tärkeä ammatillisen koulutuksen pidemmällä tähtäimellä kehityssuuntien linjausten valmistelussa. Ammatillisilla neuvottelukunnilla on keskeinen tehtävä myös koulutuksen työelämäyhteistyön käytäntöjen kehittäjänä.

Alta löydät linkit eri neuvottelukuntiin