TAIn tavoitteena on avoin, luottamuksellinen ja myönteinen opiskeluilmapiiri. Sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on tärkeää saada ja antaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta.

Palautetta pyydetään eri tavoilla:

  • opettajat keräävät palautetta opetuksestaan
  • koulutuspäällikkö järjestää palautetilaisuuksia
  • valtakunnallinen Amis-palaute kerätään kaksi kertaa opintojen aikana

Mitä palautteista seuraa?

Koulutusyksiköissä puututaan opiskelijoiden esiin nostamiin haasteisiin. Sen lisäksi koko TAIn tasolla on sovittu mm. seuraavista kehittämistoimista:

  • Koulutalojen taukotiloihin on lisätty liikunnallisuutta edistäviä laiteita ja välineitä
  • Tutortoiminnasta ja opiskelijakuntatoiminnasta voi jatkossa saada osaamispiteitä
  • Oppituntien toiminnallistamiseen on panostettu (esim. liikuttavat työtavat)
  • Luokkatilojen uudelleen sisustaminen (Esim. jumppapalloja sekä säkkituoleja. Kierrättämällä vanhoja työpöytiä on saatu seisovia työpisteitä. Seinille on teipattu venyttelyohjeita. Luokkatilaan on hankittu Venyy-tanko passiivista venyttelyä varten.)
  • TAI kehittää opetusta ja ohjausta monin eri tavoin saadun palauteen perusteella: aiemman osaamisen tunnustamista, henkilökohtaisen opintopolun suunnittelua, valinnaisten opintojen tarjontaa, erilaisia opintopolkuja, jne.

Palautetta voit antaa tämän linkin kautta.