Hyvinvointiteknologiaa sote-alalla – asiakkaiden käyttökokemuksia MotoTiles-liikuntalaatoista

”Hiki tuli, oispa meilläkin täällä tämmönen”

Kuvassa asiakkaat testaamassa MotoTiles-liikuntalaattojen käytettävyyttä.

Moniammatillisen opetuksen keskeisin tavoite sote-alalla on parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen asiakkaalle. Tähän pyritään edistämällä myönteistä asennetta hyvinvointiteknologiaa kohtaan, kannustamalla kokeilemaan rohkeasti uusia tapoja tehdä työtä sekä tekemällä yhteistyötä asiakaslähtöisesti. Näin voidaan nykyteknologiaa hyödyntäen kehittää alan työprosesseja ja mahdollistaa ammattilaisen ja asiakkaan aito kohtaaminen. Teknologian avulla voidaan myös vahvistaa asiakkaan sosiaalisia verkostoa sekä laajentaa vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia.

Tästä esimerkkinä ovat hyvinvointiteknologiayritys Meditas Oy:n maahantuomat MotoTiles-liikuntalaatat. Niitä on jo muutaman vuoden ajan hyödynnetty aktiivisesti Turun kaupungin kotikuntoutuksessa kotona asuvien asiakkaiden toimintakyvyn edistämisessä. MotoTiles-laatat ovat mielekäs tapa ylläpitää ja kehittää asiakkaan tasapainoa ja liikuntakykyä.

Tasapainoharjoittelun myötä voidaan vähentää riskiä kaatumiseen ja sen aiheuttamaan lonkkamurtumaan.

Ei vain ikäihmisiä varten

MotoTiles-liikuntalaatat mielletään monesti ikäihmisten kuntouttavaan hoitotyöhön soveltuvaksi, mutta Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat lähtivät kokeilemaan laattojen soveltuvuutta muille asiakasryhmille. Laattoja on käytetty niin varhaiskasvatuksen päiväkotiympäristössä kuin vammaistyön puolella toimintakeskuksessa ja asumispalveluyksikössä.

Laattojen monipuoliset harjoitteet kehittävät motoriikkaa, tasapainoa, ketteryyttä, kognitiivisia toimintoja ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Hyvinvointiteknologia mukana kaatumistapaturmien ehkäisyssä

Eri ikäiset asiakkaat sekä henkilöstö ovat ottaneet laatat innolla käyttöön ja pohdiskelleet yhdessä opiskelijoiden kanssa uusia käyttötarkoituksia ja sovellettavuutta juuri omalle asiakaskunnalle. Niinpä MotoTiles-liikuntalaattoja viedään Turussa jatkossa entistä voimallisemmin työ- ja eläkeikäisen aikuisväestön harjoitteluun. Vielä Roboboost-hankeen viimeisten kuukausien aikana ehditään yhdessä opiskelijoiden ja loppukäyttäjien kanssa koeponnistamaan ”Tasapainoneuvola”, jolla vastataan valtakunnalliseen haasteeseen kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä. Ikääntyvän aikuisväestön tasapainon teknologia-avusteisessa arvioinnissa hyödynnämme mobiiliratkaisuja ihmisen toimintakyvyn mittaamiseen kehittävän Ainone yrityksen Ainone Balance-sovellusta.

Tasapainon arviointiin kehitetyn sovelluksen sekä MotoTiles-liikuntalaattojen avulla halutaan myös Turun ammatti-instituutissa pitää Varsinais-Suomi pystyssä.

Turun ammatti-instituutin opettajia oppimassa Ainone Balance-huojuntamittausta.

Rohkeasti teknologia-avusteisia menetelmiä hyödyntämään

Sote-alan opiskelijat ovat usein vanhempia kollegoitaan rohkeampia hyödyntämään erilaisia teknologia-avusteisia menetelmiä ja laitteita työprosesseissa. Tuorein silmin alalle tulevat osaavat tunnistaa teknologia-avusteisen kuntouttavan hoitotyön tarpeita yhdessä asiakkaan kanssa. Työelämässä osataan nykyään myös hienosti hyödyntää näitä tuoreita ”näkijöitä” ja osaajia mentoreina sote-alan asiakaslähtöisen hyvinvointiteknologian edistämisessä. 

Roboboost vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla. Hanke tuo yhteen toistaiseksi hajallaan olevat robotiikan osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Lue lisää Roboboost-hankkeesta.

Tietoa kirjoittajasta

Tessa
Aromäki
lähihoitaja
valmistunut Turun ammatti-instituutista

Tietoa kirjoittajasta

Heidi
Ehn
sosionomi (YAMK), AmO, tuntiopettaja
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti

Tietoa kirjoittajasta

Teija
Sorri
ft, TtM, lehtori, kehittäjäopettaja Roboboost-hanke
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti