Jahtaako tiede turhaan Turun ammatti-instituuttia?

Onko tiedeyhteisö jokin abstrakti olemus, joka katsoo asioita ylhäältä?

Kuvassa koulutetaan Turun yliopiston kansainvälisessä opinnoissa opettajaopiskelijoita robotiikkaan Turun ammatti-instituutin opettajan voimin.

Turun ammatti-instituutti on oppilaitos, jonka ensisijaisena tehtävänä on tuottaa ammattilaisia työelämään. Työelämä odottaa, että Turun ammatti-instituutti hoitaa oman kokonaisuutensa laadukkaasti ja luotettavasti. Mihin tähän väliin mahtuu tieteellinen tieto? Onko tiedeyhteisö jokin abstrakti olemus, joka katsoo asioita ylhäältä?

Yliopiston ja ammatillisen oppilaitoksen suhdetta voidaan hyvällä mielellä kuvata synergiseksi. Yliopisto tuottaa tietoa, joka osaltaan voi varmistaa luotettavan opetuksen toteutumisen. Yliopisto myös tuottaa osaajia ammatilliseen koulutukseen. Ammatillinen koulutus toimii tavallaan tässä suhteessa loppukäyttäjänä, jolla on mahdollisuus hyödyntää maksimaalisesti niin tuotettua tietoa kuin juuri valmistuneita osaajiakin. Toisaalta ammatillinen koulutus on erinomainen kenttä yliopistolle saada tutkimusaiheita. Ammatillinen koulutus pyörittää hyvinkin omaleimaista koulutuskokonaisuuttaan hyvinkin monipuolisten osaajien kanssa. Tämän lisäksi ammatillinen koulutus tuottaa osaajia, jotka ovat tulevaisuudessa kiinteä osa yliopistoa ja sen toimintaa.

Turun ammatti-instituutti tuottaa parhaillaan pedagogisen johtamisen käsikirjaa, jossa nimenomaan tästä yhteistyöstä on hyötyä. TAI tarvitsee yliopiston näkökulmaa siitä, miten he kokevat pedagogisen johtamisen ja mitä näkökulmia heillä olisi tarjota. Ammatillinen koulutus ei voi näitä yksinään keksiä ja määrittää, vaikka tiedon soveltamisvastuu sillä toki onkin. Tästä näkökulmasta saamme lukea tulevaisuudessa blogitekstiä Turun yliopiston professorin kynästä.

Mitä sitten yliopisto ihan oikeasti saa? Paljonkin. Kuten yllä mainittiin, ammatillista koulutusta tulee tutkia. Eli kenttä on tavallaan katettu. Entä opettajien välinen yhteistyö. Voiko ammatillinen opettaja opettaa jotain tiedeyhteisössä tai toisin päin? Tottakai voi. Ammatillisella opettajalla on paljon käytännön näkökulmaa, mikä oikein sovellettuna tieteelliseen tietoon, muodostaa lähtökohdan, jossa jokainen voi oppia. 

Turun ammatti-instituutissa on erittäin paljon erilaista osaamista. Tämän osaamisen soveltaminen siihen, että taustalla puhuu tiede, vaatii opettajalta tietynlaista asennoitumista. Asenne on yksinkertaisesti tärkein. Tutkimustietoon ei kannata suhtautua negatiivisesti, vaan avoimesti. Kaikkea ei ole pakko soveltaa tai lukea sanatarkasti, mutta suunnat omalle kehittymiselle voi antaa. Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että ammatillinen koulutus vastaa työelämän vaatimuksiin luotettavasta ja laadukkaasta opettamisesta.

Tietoa kirjoittajasta

Mika
Alhonkoski
Tuntiopettaja
Turun ammatti-instituutti

Tietoa kirjoittajasta

Leena
Salminen
Professori
Turun yliopisto